Kant: az első befogadás-esztétika

(Kant) – előadás nélküli kollokvium

A kurzus leírása

A művészeti szféra önállósulásának filozófiai felfedezése; a historizmus az esztétikában. A mű: forma vagy világállapot? Műfajelméletek kezdetei. Értékfogalom, értékelmélet és a normatív esztétikák. A szépségmetafizika és a fenséges fogalom bevezetésének viszonya. A nagy illúzió: a “sensus communis” (a műértő közösség) és sorsa a romantikáig.  A posztmodern paradigma képviselőinek visszanyúlása a kanti esztétikához. 

Kötelező olvasmányok:  Kant: Az ítélőerő bírálata. Bp.l966. 79-324.o.
                Hermann István: Kant teleológiája, Akadémia, 1968,  120-    160 o.
                Hegel: Esztétika, l980, Akad.III.köt. 247-439.o.
                A. és W. Schlegel Válogatott esztétikai irások,  Gondolat,     l980.  213-357.o. 
                Tengelyi:

Javasolt olvasmányok:  Heller Ágnes (l976) Portrévázlatok az etika    történetéből, Gondolat. (Kant etikái,)  212-289.o.
Simmel, Georg: Kant, 1910, 10-45.o.
Kulenkampf, Jens, (Hg): 1974. Materialen  zu Kants “Kritik der      Urteilskraft, Suhrkamp, Frankfurt/M. 43-64; 126-145;     252-257;  288-295.o.

Vizsgakövetelmények:
Tanulmányozni a kötelező olvasmányok 1,3 és 4-es tételét, valamint az ajánlottból egy szöveget választani és feldolgozni. 

Fontosabb kérdéscsoportok: az ízlésítéletek és a tetszés viszonya; az általános közölhetőség és a ‘sensus communis’; a művészi érték kritériumai Kantnál; az intellectus archetypus fogalma.

  1. Kant és a szépség analitikája. 
  2. A fenséges és posztmodern értelmezése. A zseni és a szépművészet. 
  3. A szépművészetek. Összefoglalás: az ítélőerő dialektikája. 
  4. Értékelmélet, kiegészítô fogalmak 
  5. Utak Kantból. A romantika első hulláma: Schlegelek és Schelling. 
  6. Hegel Esztétikája Bevezető esztétikai kérdések 
  7. Hegel műfajelmélete (Esztétika III. köt) 
Advertisements