Gazdasági alapfogalmak 2016 (tavaszi félév) BBN-KOM-113

A tárgy célja, hogy képet nyerjünk a mai világgazdaság trendjeiről, a magyar gazdaság főbb kérdéseiről, valamint mindezek újságírói megközelítésének mikéntjéről. Ma pl. ilyen izgalmas (médiális) téma az adósságválság, pénzpiacok hatalma, Kína-USA harca a világelsőségért, nyersanyag – pl. olaj – drasztikus árcsökkenése, a globális szegénység terjedése stb. A tárgy nem akarja helyettesíteni a közgazdasági egyetemeken megszerezhető tudást, csak a médiális munka számára nélkülözhetetlen eszköz-minimumot szeretné biztosítani. Mellékesen valamivel csökkenteni a pénzügyi analfabétizmus terjedésétJ

A tárgy egy féléves, szóbeli vizsgával záródik.

Időpont:: kedd, 10-11.30  helye: 40. tanterem

 

A félév témái:

 1. Bevezetés a pénzügyi analfabetizmus veszélyéről…
 2. Gazdaság és társadalom – alárendelődés vagy mellérendelődés, ki mondja meg mi legyen? A gazdaság aktorai.
 3. Alapfogalmak: GDP, áru-pénz, piac, kereslet-kínálat, megtérülés, profit.
 4. Pénz és pénzpiac, I. : információ és pénz, tőzsde, részvény-kötvények, ezek  indexei, rövid és hosszú távú befektetések – előnyök, hátrányok.
 5. Pénz és pénzpiac II. Hitel, adósság, pénzügyi eszközök, kockázatok és kockázat-elemzések.
 6. 6 A 2006-2008-as válság: okok és következmények: túl vagyunk rajta?
 7. 7 Globalizáció. Mit jelent a fogalom, hol tartunk ma, milyen távlatai vannak (Az un. „Centrum-”  és „periféria országok” kilátásai)
 8. Az un. BRICS-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika. Háttérben: Amerika és Ázsia világméretű birkózása.
 9. Infláció és defláció. Jelenség-elemzés, előfordulási valószínűségek, gyógymódok
 10. Munkaerőpiac – munkanélküliség. A technológiai fejlődés hatása amunkahelyekre, a „Kína szindróma” (a munkabérek leszorítása a fejlett világban…)
 11. A kapitalizmus típusai – kontinentális és angolszász variánsok. Arab gazdálkodás?
 12. Az EU és az euró-válság. Az euró-zóna gondjai.
 13. A gazdaságról szóló alap-elméletek: Keynes és a neoliberalis iskola. Állam szerepe az újkapitalizmusban: a válság tanulságai. A „jóléti társadalom” halála.

 (Megjegyzés: nem biztos, hogy az összes téma terítékre kerül…)

 

Félévközi számonkérés: Az órákon workshop szerűen dolgozunk: megadott – rövid – tanulmányokat vitatunk meg (HVG, The Economist és egyéb gazdasági újságok egy elemzését dolgozzuk fel. Tanácsos angolul – olvasás szinten – tudni.

A félévben lesz két HF, ill. zárthelyi. Minden héten grafikont kell rajzolni főbb adatok – dollár-euró árfolyam, olajár, forint-euró, arany árfolyamváltozásairól. Később ezekből az adatsorokból grafikonokat kell készíteni.

  

Irodalomjegyzék (frissitve)

 • Samuelson, P.A.-Nordhaus, W.D.: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, 2005-ös kiadás 25-191, 382-421, 451-479 oldalak (alapirodalom: becenév: SAMU.)
 • Joseph E. Stiglitz: A globalizáció és visszásságai, 2004, Napvilág) válaszd a III. fejezetet 69-78 old.
 • Shiller, Robert: Tőzsdemámor, Aliena, 2002. 21-77. old.
 • Huntington, Samuel: A civilizációk összecsapása, 2004, Európa. Válaszd az iszlám  fejezetet: 347-363 old. Ez fontos
 • Bauman, Zygmund: Globalizáció és társadalmi következményei. Szukits kiadó,  2002. 90-157 old.
 • Friedman, Thomas L.: …és mégis lapos a Föld. A 21. sz. rövid története (HV könyvek, 2008.) Válaszd az első fejezetet és a „gyártáskiszervezés c.-t, 98-109. old. Fontos
 • Jaksity György: A pénz természete. Aliena kiadó, 2005, 65-187. old. (A gazdaság  és pénzügyi piacok elmélete. c. fejezet. (Fontos, érdekes olvasmány)

 

Ajánlott:

 •  Zakaria, Fared: A posztamerikai világ, Gondolat, 2008. 31-80. old.
 • Soros György: A 2008-as hitelválság és következményei, Scolar kiad. 2008. (olvass bele)
 • Polányi Károly: A nagy átalakulás. Napvilág kiadó. 2004. 229-281 oldalig..
 • Al Gore: Kellemetlen igazság. Göncöl kiadó, 2006 (belenézni – itt-ott)
 • Naomi Klein: No Logo, magyarul: 2004. – nézz bele

Handoutok: