Drámaszemcsi 2013 – Hamlet – avagy a filozófiák csődje

Műelemzés egy féléven át

A félév során ezzel az egyetlen – kanonikus – művel foglalkozunk, mint olyan darabbal, ami összefoglalása a reneszánsz életvilágnak, amiben patakzik a vér és ami a kor filozófiáinak kis tükre. Itt a high and low egységben van még. (Hiszen Luther, Montaigne, Machiavelli, Bacon mind ott szerepelnek a shakespeare-i színpadon.) Az egyetlen műre fókuszálás (close reading) lehetőséget ad a hermeneutikai, színházi, drámatörténeti kérdések tárgyalására, valamint a történelmi szituáció és a jelenbeli befogadó közötti szellemi kapcsolat elméleti elemzésére is.

Másrészt: a szeminárium témája – Hamlet, mint rejtvények halmaza. A mű nemcsak véres melodráma, de eleven titok is egyben: olyan dráma, ami egy sor rejtvényt rejt magában. (Néhány rejtvény-példa: szerelmes volt-e Hamlet anyjába? Claudius csak „vérnősző barom”, vagy zseniális taktikus? Polonius szenilis öreg vagy az udvar fő intrikusa?) És persze mindig is nagy kérdés volt, milyen transzcendens üzenete van a darabank az ember számára?

És végül témánk: hogyan működik a dramaturgiai gépezet? Miért tud lebilincselni, elemi szinten: milyen fogásai vannak, esztétikailag miért nem mindegy, hogy a szereplők mit mondanak ki és mit hallgatnak el, mi mikor derül ki, mi az a suspense, miért feszült egy jelenet, mitől poén egy mondat, és mikor mond többet egy gesztus, mint a szó? Egyszóval: dramaturgiáról.

Irodalom:

  • Jan Kott: Kortársunk Shakespeare (bevezetés)
  • Dover Wilson: What Happened in Hamlet? Cambridge UP. 2003.
  • Heller Ágnes: A reneszánsz ember, 1970.
  • Spiró György: Shakespeare szerepösszevonásai, Európa, 1997.
  • Montaigne: Esszék, I. köt. Jelenkor, Pécs, 2001.
  • Machiavelli: A fejedelem. (Sok kiadásban létezik.
  • Bacon: Esszék.

A szeminárium dolgozattal zárul (10-12ezer karakter) később megadandó témából. A jegyek a részvételi aktivitás és az esszé osztályzatából adódik össze.

További irodalmat az egyes témák vitája előtt adom meg.

 Ideje: szerda de. 10-11,30

Advertisements