Audio

Almási Miklós: Filozófiai bevezetés az esztétikába

A félév során a modern esztétika filozófiai teóriáiról lesz szó, valamint azokról a kérdésekről, melyek a művészetekben a XX.sz. végén merültek fel: lételméleti problémák, populáris és avantgarde művészetek viszonya a klasszikus hagyományhoz. Befogadás-esztétika, hermeneutika, dekonstrukció alapfogalmai. Formavilág és értékvilág. Befogadói magatartások. A posztmodern gondolatrendszer elemei.

ELTE BTK 2005. május

 

Művészetek és művészetelméletek

 

Kánon és a világ konstrukciója


Forma és életanyag


Forma és értekelés; a művészi érték

 

Értékstruktúrák: Tragédia, komédia, irónia

 

Művészi szubjektivitás és műveszetpszichologiák

 

Dráma és színház

 

Hermeneutika – szellemtudományok és természettudományok módszerei